Podmínky pro vyplnění dokumentů (přihlášky) – PŘIHLÁŠKA

1) list- Žádost o řidičské oprávnění-: vyplňuje se pouze první horní okénko, jež obsahuje osobní údaje, které je potřeba všechny vyplnit. Je potřeba uvést i číslo popř. i sérii dokladu totožnosti (občanský průkaz- u novějších dokladů je to číslo pod fotografií, nebo pas), číslo a sérii řidičského průkazu )pokud jej vlastníte) včetně skupiny, pro kterou je řidičský průkaz vydán, adresu trvalého bydliště dle občanského průkazu včetně poštovního směrovacího čísla, tel. číslo a to nejlépe mobilní, na jehož základě budete kontaktováni týden před zahájením kurzu. Žádost je nutné podepsat a souhlas zákonného zástupce není nutný, pokud je žadateli více než 18 let. Zdravotní způsobilost lékaž již na přihlášce nepotvrzuje, jelikož je k tomuto účelu určen druhý dokument! Skupiny nebo podskupniy řdičského oprávnění se vyplňují následovně:

   1. a) osobní automobil- ,,B” (od 18 let)
   1. b) motocykl ,,AM” – do 45 km/h (od 15 let)
   1. c) motocykl ,,A1″ – do 125 ccm (od 16 let)
   1. d) motocykl ,,A2″ – do 35 kw (od 18 let)
   1. e) motocykl ,,A” – bez omezení (při rozšiřování ze skupiny A2 od 20 let, jinak
  1. od 24 let)

2) list- Posudek o zdravotní způsobilosti-: rovněž obsahuje osobní údaje, které je nutno opět všechny vyplnit ! Vaši zdravotní způsobilost potvrdí Váš praktický lékař u něhož jste zaregistrováni popř. jiný praktický lékař, který Vás podrobí lékařskému vyšetření. (lékař z jiného oboru je nepřípustný).

Pozn.: pokud budete mít oba dokumenty správně vyplněny podle tohoto návodu, tak odevzdejte veškerý soubor (včetně reklamního letáku, podmínek pro vyplnění a fólie) do určené přihrádky pro vyplněné přihlášky u dveří naší učebny (pokud zde nebude nikdo přítomen). Poté budete telefonicky kontaktováni a domluvíme si společnou schůzku, kde probereme veškeré další náležitosti k nástupu do kurzu. Pokud byste chtěli schůzku zrealizovat hned při předání žádosti, tak prosím nejdříve volejte kontaktní telefon: +420 606 955 858, kde si domluvíme společný termín schůzky. Těšíme se na Vaši návštěvu a uděláme maximum pro Vaši spokojenost!

Kolektiv firmy Autoškola Hrabík, s. r. o.